ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

جوجه كشي از تخم پرنده ها

همچنين تخم هاي ترك دار , بد صورت , زياد بزرگ وبسيار كوچك را به هيچ وجه در جوجه كشي نبايستي به كارگيري شود . 

توجه:جوجه كشي از تخم پرنده ها (مرغ, اردك , بوقلمون , . . . .) در يك دستگاه جوجه كشي به چهره ادغام و با هم به شدت دوري فرمائيد چرا كه حالت جوجه كشي اين طيوران با نيز مختلف مي باشد . 

ارتقاء جوجه درآوري با گرم كردن تخم مرغ ها پيش از انبار و حفظ آن ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

قبل از عمليات جوجه كشي چه مقطع مي توان تخم مرغ ها را انبار نمود ؟اين سؤالي است كه به كرّات پرسيده مي شود .مجموعه تست هاي انجام گرفته در يكي از مركز ها تحقيقاتي هلند جوابگوي اين سؤال مي باشد .نتايج حاصل از اين تست ها نشان مي دهد چنانچه تخم مرغ هاي جوجه كشي براي زمان طولاني انبار مي شوند، گرم كردن آن ها پيشين از انبار كردن،شيوۀ موثري جهت كاهش افت بضاعت جوجه دهي خواهد بود .در عمليات جوجه كشي تجاري اين مورد مشاهده مي شود كه اكثر وقت ها درصد جوجه دهي و كيفيت جوجه در تخم مرغ هايي كه براي زمان طولاني تر انبار مي شوند ضعيف ميباشد .در عين حالا به نظر مي رسد چنانچه جنين هنگام تخمگذاري از رشد قابل قبولي برخوردار باشد،بتواند حالت محافظت طولاني تر را تحمل نمايد و در صورتي كه قبلي و يا اين كه آن‌گاه از مرحله مطلوب پرورش جنيني باشد،موجب مرگ جنين در بازه زماني مقطع محافظت تخم مرغ ها شود كه با بوجود داخل شدن اين وضعيت به اشتباه خروس هاي گلهء مادر گوشتي تقصيركار شناخته مي شوند . 
ماشين آلات توليد خوراك دام


راه رويش اردك و ماهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

رويش اردك در تراز استخرهاي پرورشي ماهي مي تواند بخوبي با سيستم رويش يك سري دسته اي ماهي هماهنگ شود بطوريكه اردكها بخوبي با ماهيان پرورشي سازگار مي شوند . 
اين سيستم مزيتهاي زيادي براي رشد دهنده دارد: 
1 . هنگامي كه اردكها در مرحله استخر آزاد هستند مي توانند از طريق دفعياتشان استخرها را كوددهي كنند . اردكها به خاطر كارايي بسياري كه دارا هستند به اصطلاح ماشين كود دهي ناميده مي شوند و راهي براي پس انداز حق الزحمه اين موارد 60 درصد از كل هزينه هاي عرف در پرورش ماهي را شامل مي شوند . 
2 . اردكها گياهان آبي را در كنترل خود نگه مي دارند . (مانع از افزايش بي رويه آنان مي شوند) . 
3 . اردكها با راه رفتن بر روي كف استخر سبب ساز نرم شدن بستر و كمك به خروج مواد مغذي از خاك و نتيجتا افزايش توليدات استخر مي شوند . 
4 . هنگاميكه اردكها در آب شنا مي كنند سبب هوادهي آب شده بنابراين مي توانند هواد دهنده هاي بيولوژيكي ناميده شوند . 
5 . پناهگاه اردكها در نصيب خاكريز استخرها ساخته مي شود بنابراين فضايي اضافي براي حركت، تكاپو و زيست اردكها نياز نمي باشد . 
6 . بيشتر نياز غذايي اردكها از استخر با خوردن علفهاي هزر آبي، حشرات، لارو و كرمهاي كف بستر و غيره برآورده مي شود و لذا غذاي مكمل خيلي كمي نياز دارا هستند و بطور معمول پرورش دهنده از ضايعات مرغ، قابل انعطاف تنان و پوسته برنج جهت تغذيه آن ها استعمال مي كند . مديريت برنده در استخرها بر شالوده رسيدن به فيض در رشد ماهي پايدار مي باشد . 
• جهت راحتي در كار مراقبت از اردكها و ماهيها و جلوگيري از شكار شدن آنها به وسيله شكارچيان، استخر (حدود 1000 متر مربع) در نزديك به محل سكونت ساخته شود . 
• خاكريزها و ديواره هاي استخر دقيق بررسي گرديده و در چهره وجود ضرر بازسازي شوند . استخر به حدي گود گرديده شود كه در ارتفاع فصل خشك بيش از يك متر آب در آن باقي بماند . 
• استخر را خشك و ماهيان باقيمانده (هرز) يا جابجا گرديده يا بوسيله 15 كيلوگرم پودر كلر و 5 كيلوگرم اوره در هر 1000 متر مربع كشته شوند . مي توان اوره يا پودر كلر را بصورت تناوبي به كار پيروزي . در اين چهره براي كشتار ماهيان ديگر نيازي به تور ماهيگري نمي باشد . بطور متناوب يا يك دوره در ميان مي بضاعت و توان 250 كيكوگرم روغن كيك Mahua- Basia Latifolia را خير تنها براي كشتار ماهيان هرز بلكه بعنوان نوعي كود به كار پيروزي . 
• يك هفته قبل از كود دهي 20 تا 25 كيلوگرم آهك به استخر بيشتر شود . در مواردي كه تركيب پودر كلر و اوره جهت از بين بردن شكارچيان و تخم ماهيان به كار رفته< فقط 5 تا 10 كيلوگرم آهك استعمال مي شود (در اين فيس بايد ميزان پودر كلر را كاهش داد) . 
• استخر به وسيله 500 كيلوگرم (در 1000 متر مرع) كود گاوي كود دهي گرديده و 7 روز بعد از سم پاشي (بطوريكه يك هفته از سم پاشي به وسيله پودر كلر گشته باشد) با طفل ماهيان انگشت قد ذخيره سازي شود . طول مطلوب جهت ذخيره سازي طفل ماهيان بيشتر از 10 سانتي متر ميباشد . زيرا احتمالا كوچكترها به وسيله اردكها شكار مي شوند . ميزان ذخيره سازي توصيه شده 600 قطعه در هر 1000 متر مربع مي باشد . با اعتنا به شرايط استخر و نوپا ماهيان قابل دسترس مي بضاعت و توان بعضي تغييرات را ظرفيت ذخيره سازي و نسبت دسته هاي رها گرديده بوجود آورد . 
• آمور بايد بطور تنظيم شده اي بوسيله گياهان آبي يا خاكي تغذيه شود، اين غذادهي بايد پيشين از رها كردن اردكها به باطن استخر انجام شود . در غير اين فيس اردكها گياهان زمينه تغذيه آمور را در سطح استخر پراكنده مي كنند . 
صيد 
ماهياني كه به اندازه بازاري رسيدند بايد صيد شوند و به مابقي اذن رويش بيشتر داده شود . صيد ممكن هست 10 – 12 ماه سپس از تاريخ ذخيره سازي انجام شود . 

برچسب: ماشين آلات توليد خوراك دام،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۰۲:۱۰ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :