ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

تشخيص بيماري تب كنگو

۴ . عصر نقاهت: بيماران از روز دهم زماني ضايعات پوستي كمرنگ ميشود، بتدريج بهبودي پيدا ميكنند . اكثر اوقات بيماران در هفته‌هاي سوم تا ششم آنگاه از آغاز بيماري هنگامي شاخصهاي خوني و تست ادرار ارگانيك شد از بيمار‌ستان مرخص مي گردند . مشخصه عصر نقاهت طولاني بودن آن به ياور ضعف هست كه ممكن است براي يك ماه يا بيشتر باقي بماند . گاهي مو‌ها بدون نقص ميريزد) كه پس از ۴ تا ۵ ماه ترميم مي‌شود بهبودي معمولاً فارغ از عارضه است، اگرچه التهاب رشته‌هاي عصبي نوريت يك يا اين كه يك سري عصب ممكن است براي تعدادي ماه باقي بماند . 

تب 
كريمه كنگو چيست؟ 
بيماري 
تب كنگو در حيوانات 
عفونت و آلودگي به ويروس CCHF در گاو و گوسفند تن‌ها با توليد واكنش تب يار مي باشد و ويروس از گاو، گوسفند، بز و شتر كه به صورت طبيعي كثيف گرديده اند، جدا گرديده ميباشد . در حاليكه هيچ يك از حيوانات يادشده در هنگام جداسازي ويروس دارنده هيچگونه علامتها باليني دال بر پيدايش بيماري نبوده اند . 
ماشين آلات توليد خوراك دام
همينطور در آزمايشهاي تجربي، ويروس CCHF به گوساله‌ها و بره‌هاي جوان تزريق گرديده و با اين وجود علي رغم ساخت ويرمي متعاقب تزريق ويروس به بدن دام هيچگونه نشانه ها باليني مشاهده نگرديده مي باشد . عفونت و آلودگي به ويروس CCHF در خرگوش، موش و خارپشت نيز تنها با واكنش تب يار مي باشد و ويروس CCHF از خرگوش‌ها و خارپشت‌هايي كه به چهره ارگانيك به ويروس آلوده شده اند، انقطاع شده مي باشد . 


همينطور در روش‌هاي تجربي، متعاقب تزريق ويروس CCHF به حيوان ها يادشده، به استثناي تب گذرا هيچگونه نشانه ها باليني مشاهده نگرديده مي‌باشد . 

علي رغم آلودگي شديد بعضا از طيوران به كنه‌هاي ناقل ويروس CCHF تاكنون با انجام آزمايشهاي متعدد خير فقط ويروس برهان بيماري از پرندگان جدا نگرديده بلكه در پرندگاني كه به شدت به كنه‌هاي ناقل ويروس آلوده و كثيف بوده اند هم هيچگونه برخورد سرولوژيكي گزارش نگرديده و وجود آنتي بادي CCHF در خون طيوران به ثابت نرسيده مي باشد . 

همچنين در آزمايشهاي انجام گرديده بر روي زاغ و ساير پرندگان، با وجود تزريق ويروس به پرندگان موضوع آزمايش، ويرمي و پاسخ‌هاي ايمني هومورال مشاهده نگرديده است و بطوركلي پرنده ها در پيش‌رو ويروس CCHF حياتي نبوده اند . 

به هرحال با دقت به رغبت كنه هاي ناقل CCHF در مراحل نوزادي به تغذيه از خون پرندگان، اين حيوان ها نقش قابل توجهي را در بقاي گونه هاي كنه‌ها ايفاء نموده و كنه هاي ناقل ويروس را به چهره گسترده در طبيعت منتشر مينمايند . 

در في مابين پرندگان، شترمرغ نسبت به دليل بيماري داراي اهميت بوده و در كانون‌هاي آندميك بيماري ميزان شيوع نسبتاً بالاي بيماري در گله شترمرغ‌ها گزارش گرديده مي‌باشد . 

تشخيص 
بيماري تب كنگو 
تشخيص بيماري با آغاز علامت ها وخيم بيماري هم پا با سابقه هجرت به مناطق روستايي يا تماس با دام يا اين كه گزش كنه مطرح ميشود . جهت سهولت تشخيص تب خون‌ريزي دهنده Crimean Congo از جدول معيارهاي تشخيص باليني تب خونريزي دهنده كريمه كنگو كه توسط Swanepoel تهيه و تنظيم گرديده مي باشد به كار گيري مي گردد . 

اين جدول براساس يافت ههاي اپيدميولوژيك، نشانه ها باليني و يافت ههاي آزمايشگاهي تدوين كردن شده مي‌باشد . چنانچه عده امتيازات كسب شده از اين جدول ۱۲ يا اكثر گردد، به احتمال توانمند بيمار مبتلا به تب خونريزي دهنده Crimean Congo است و بايد تحت معالجه قرارگيرد . 

چنانچه جمع امتيازات ۱۲ و يا بيشتر شود مورد بعنوان مورد محتمل CCHF تلقي گرديده و پايين درمان قرار ميگيرد . 

برچسب: ماشين آلات توليد خوراك دام،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۲۸:۵۳ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :