ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

برنامه ريزي با ملاتونين در نشخواركنندگان

كاشتني 
ملاتونين): تبديل روز به شب در اوايل ده سال ۸۰ ميلادي مطالعات دربارهٔ تأثيرات ملاتونين در ميش ها نشان داد كه تجويز طولاني زمان درطي يك عصر يك ماهه همان تأثيرات روزهاي كوتاه را بر روي فيزيولوژي حيوان‌ها به وسيله القاء استارت مجدد فعاليت جنسي را دارااست . بطوريكه به صورت طبيعي از دگرگون سازي تابستاني به بعد از آن در زمانيكه طول فاز شبانه به تدريج مضاعف مي شود، افزايش ترشح ملاتونين و درنتيجه نوسانات پيك هاي LH ارتقاء مي يابد . در نقطه نهايي روزهاي ۴۰ تا ۶۰ ، عمل جنسي در ماده ها و نرها ابتدا مي شود . 
يك قرص كاشتني زيرجلدي دربردارنده ۱۸ گرم ملاتونين ساخته شد (رگولين Regulin، ceva santeAnimole) و با حمايت مالي INRA و مؤسسهٔ de l&#۰۳۹;Elevoge روي نژادهاي فرانسوي متعدد به كار گيري شد . اين فرآورده يك قرص كاشتني زياد كوچك با ارتفاع تنها چند ميليمتر است كه در تحت پوست قاعده گوش با به كار گيري از يك تفنگ منحصر جاسازي مي شود و محتواي ملاتونين آن درطي يك زمان دست كم ۶۰ روزه ( زمان مورد نياز براي كار آن ) آزاد مي شود و هيچ نيازي به برداشت آن نميباشد . 
شيوه 
استفاده: ملاتونين كاشته شده به اين رويه نياز به ۴۰ تا ۶۰ روز براي آغاز عمل ايجاد مثلي در مال نر و ماده داراست به اين ترتيب قرص هاي كاشتني بايستي ۶ تا ۷ هفته گذشته از اين كه ميش ها و قوچ ها دركنار هم قرار گيرند ، جاگذاري شوند تا از اثر دام نر بهره واجب حاصل شود . زماني كه نرها و ماده ها از هم قطع بوده (ازنظر ديدن، شنيدن و بو) و بعد از آن قرصها ي كاشتني قضيه استفاده قرار مي گيرد . براي حصول نتايج مطلوب هر رأس قوچ مورد آزمايش مي بايست براي ۲۰ ـ ۲۵ ميش به كارگيري شود . 

ماشين آلات توليد خوراك دام

مزاياي 
به كار گيري از ملاتونين رگولين سبب زودتر آغاز شدن فصل جنسي در بزها و گوسفندهاي نر و ماده شده و معيارهاي ايجاد مثلي پيش از فصل جنسي را بهبود مي بخشد . بدون اعتنا به ميزان ايجاد نظير خارج از فصل ، فصل جنسي را مي توانايي ۱ تا ۵/۱ ماه زودتر مقدمه نمود . مطالعات زياد مضاعف روي نژادهايي كه به سادگي مي توانند خارج از فصل آميزش كنند نشان داده است كه همت ساخت مثل (باروري و تعداد بره متولد شده) در اين موارد بهبود مي يابد . آزمايشات انجام گرفته در اسپانيا، ايتاليا، يونان، قبرس، تركيه، تونس، مراكش، سوريه و اردن نشان داده هست كه در تمامي موارددر صورت استعمال در حالت مطلوب ممكن مي‌باشد درمقايسه با ماده هاي درمان نشده ]با ملاتونين[ در همان دوره، ۱۵ تا ۲۵ بره عمده در ۱۰۰ ميش به دست آيد . 
مزيت ايجاد مثلي ديگرملاتونين كه توسط پرورش دهندگان مشاهده گرديده مي باشد اينكه به به عبارتي خير و خوبي كه فصل جنسي را جلو مي اندازد، بر روي ميزان بره زايي درطي يك دوره سه هفته اي در گروهي كه در به عبارتي روز (قرص) كاشته شده ميباشد ]در مقايسه با گروهي كه با ملاتونين درمان نشده اند[ تاثير دارد .از برهه زماني شروع استعمال آن در فرانسه در سال ۱۹۹۶م بخش اعظمي از آزمايشات انجام گرفته در مزارع پرورش گوسفند تأييد كرده ميباشد كه يك قرص كاشتني زيرجلدي تجويز گرديده در ۴۲ تا ۴۹ روز (۶ تا ۷ هفته) قبلي از تاريخ جفت گيري با ميل جنسي (يك قوچ به ازاي ۲۰ـ۲۵ ميش) سبب نزديك شدن تولدها در يك عصر ايجاد مثلي مي شود . همچنين جداسازي نرها از ماده هاي زير معالجه ه ]با ملاتونين [باعث توليد اثر دام مي گردد، زماني كه قوچ ها ۴۲ تا ۴۹ روز پس از كاشتن (قرص) در ماده ها، وارد گله مي شوند . 
اثر توليد مثلي ديگر ملاتونين، تأثيرش بر روي تعداد بره هاي متولد شده هست . به طور سيستميك ۱۵ تا ۲۵ بره بخش اعظم در ۱۰۰ رأس ميشي كه قرص كاشته شده است درمقايسه با جفت گيري طبيعي در به عبارتي زمان با ميش هاي معالجه نشده ]با ملاتونين[ ساخت مي شود: يعني دوقلوزايي بخش اعظم و تك زايي كمتر، بدون هيچ دسته تغييري در تعداد ]زايش هاي[ سه تايي يا عمده . اين تأثير حتي در نژادهاي با تمايل ارگانيك ] به ايجاد [ بره خارج از فصل هم مي تواند مشاهده شود . برهان فيزيولوژيكي براي اين تأثير ـ كه ميان ساخت كنندگان گوشت گوسفند ارزش بيشتري داراست ـ هنوز به طور بدون نقص شناخته شده نمي باشد . اما تحقيقات مجدانه در درحال حاضر انجام هست . 
نمودار توصيف به دنياآمدن يك، دو و سه تايي را پس از جفت گيري ارگانيك در ميش هاي Tarasconnais نشان مي دهد . بسته به اين‌كه قرص رگولين كاشته شده ميباشد يا اين كه خير (گروه كنترل) . داده ها اين آزمايش به وسيله مؤسسه فرانسوي del&#۰۳۹;Elvoge تعيين شده ميباشد . 
بعضا 
اطلاعات محلي در تونس، آزمايشات با همكاري دانش كده دامپزشكي نانت بر روي نژادهاي ساكن انجام شد: در نژاد دم باريك غرب thin tailed ofwest و مرينوس سياه (Black merino) قرص هاي كاشتني ملاتونين در فوريه (بهمن ـ اسفند) استفاده شد يعني دوره اي كه فعاليت جنسي در ماده ها در كمترين مقدار طبيعي هست . در نتايج ۲۸۰ تولد، تزايد ( به مقدار كمتر) و بنابراين باروري (توليد كلي) به طور معين ميان تيم كنترل و گروهي كه در آنان قرص ملاتونين كاشته گرديده ، متفاوت بود . به علاوه زمان بره زايي بسته به نژاد ۱۳ تا ۱۶ روز زودتر فيس مي گيرد و همينطور تفاوت در باروري در بين گروه هاي كاشته گرديده با ملاتونين و گروه هاي كنترل مضمون‌ دار كمبود . گروه ملاتونين ۳۰ بره عمده از گروه معالجه نشده ايجاد كرد يعني ۲۲% ايجاد اكثر . 
ساير 
نقاط: آواسي بسط يافته ترين نژاد در خاور ميانه و خاور نزديك است . در سوريه ۱۶ ميليون، عراق ۶ ميليون، اردن ۷/۱ ميليون، تركيه ۱ ميليون و… رأس وجود داراست . به لحاظ منشأ، نژادي است كه همپا با قبايل چادرنشين بخش ها بياباني بوده هست و بهترين نژاد شيري در منطقه، با توليد شير بيش از ۳۰۰ ليتر درطول ۲۱۰ روز مي باشد . اگرچه ماده هايي با ميزان ساخت شير بيشتر از ۷۵۰ ليتر در ارتفاع عصر شيرواري نيز مي بضاعت و توان يافت . 


برچسب: ماشين آلات توليد خوراك دام،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۱۷:۵۰ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :