ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

به كار گيري از وسايل مناسب و بهداشتي تخم مرغ ها

8- 
در تمامي اوقات بستر را خشك نگه داشته وهر از چندين گاه آن را بده بستان نمايد0 تهويه صحيح به كم آب نگه داشته شدن بستر كمك شايان توجهي مي كند 9- با اعمال رئيس تغذيه اي مخصوصا درالوج ساخت ودر فصول گرم سال از كاهش ضخامت پوسته و ساخت تخم مرغ هاي غير استاندارد , تا آنجا كه مقدور مي‌باشد بكاهيد . 
10- با به كار گيري از وسايل مناسب و بهداشتي تخم مرغ ها را عده اوري وحمل كند . 
11- تخم مرغ هاي نا مرغوب وغير استاندارد از قبيل ترك برداشته بي رنگ ويا دارنده لكه رنگي خيلي برزگ وكوچك وزياد كثيف را از ساير انقطاع كنيد . 
12- پس از عده اوري تخم مرغ ها را در او‌لين فرصت با به كارگيري از ضد عفوني نمائيد به خاطر داشته باشيد كه در اين عمليات تنها آن جمع از اجرام ميكربي كهدر روي پوسته هستند از ميان مي‌روند در حالي كه ميكرب هاي دلخل تخم مرغ ها همچنان زنده باقي مي مانند . 

ماشين آلات توليد خوراك دام

13- قبلي از عده اوري و انتقال تخم مرغ ها دست هاي خود را با استفاده از اب و ماده ي شوينده موثر به طور كامل شستشو و ضد عفوني فرمائيد . 
14- تخم مرغ هاي عده اوري شده را قبلي از گذاشتن كارتن هاي مراقبت در وسايلي كه توده كرده ايد در شبكه هاي مردمي نگهداري كنيد فردا مي توانيد آنان را در محل هاي ذخيره قرار دهيد در حالتي كه قرار است تخم مرغها براي مدتي ذخيره شوند بايد انها رادر اطاق هايي كه درجهي حرارت انها بين 13تا 18 جايگاه ي سانتي گراد ونيز روطوبت شان 75درصد هست نگهداري شود . 
15-از عرق كردن تخم مرغ ها جلو گيري فرماييد اين عرق كردن در زماني كه انها از محل هاي سرد به اطاق هاي گرم انتقال مي يابد مي تواند واقعه بيفتد كه مي بضاعت و توان انها را در اطاق هايي كه جايگاه ي حرارت انها كنترل مي شود نگه داري كرد . 
بهداشت 
تخم مرغ ها: راه و روش هاي مختلفي جهت محافظت تندرست و بهداشت تخم مرغ ها اعمال مي شود .شيوه موضوع به كارگيري بستگي ته عوا ملي مثل تعداد تخم مرغ . دسته استعمال از جوجه ها تاريخچه وقوع بيماري ها و قيمت وسايل و مواد مصرفي دارد . در مزارع كوچك ممكن است حتي برنامه ضدعفوني كردن در دربين نباشد وتخم مرغ ها را در انها در اطاق هاي تميزي براي برهه زماني كوتاهي ذخيره كرد وبعد به شركت هاي جوجه كشي مي فرستند .براي مزارع پرورشي تبارك خوبتر ميباشد كه انها براي اتخاذ پيشبيني ها اضطراري در خصوص نگهداري ضد عفوني وحفظ مورد ها بهداشتي با دامپزشكان كارشناس با تجربه و ساير متخصصين دست اندركار مشورت كنند .در ذيل به رويه هاي متداول در مورد ضد عفوني تخم مرغ هاي جوجه كشي اشاره مي شود . 
دود 
دادن: استعمال از دود حاصل از برخورد شيميائي ايجاد گرديده في مابين فرمالين و پرمنگنات , براي مدت هاي مديدي مي باشد كه در ضدعفوني وكاهش بار ميكربي تخم مرغ ها مورد به كار گيري قرار مي گيرد . 
هر يكسري كه در سال هاي اخير به علت تاثيرات سو اين گاز در روي انسان , مرغ داران تمايل كمتري به به كارگيري از ان از خويش نشان مي دادند ولي امروزه دوباره با اهميت بيشتري كه در زمينه ضد عفوني تخم مرغ ها پيدا كرده از ان در مسئله گندزدايي از تخم مرغ ها , به ويژه تخم مرغ هاي جوجه كشي استفاده مي شود . 
اسپري 
نمودن مواد ضد عفوني يكي ديگر از رويكرد هاي مسئله به كار گيري در زمينه ي ضد عفوني تخم مرغ ها مي‌باشد وبدين ترتيب اعمال مي شود كه آن‌گاه از عده اوري تخم مرغ ها انها را روي تخم مرغ ها مي پاشند كه مي تواند در صورتي كه با لحاظ متخصصان نوعي اسپري تعيين گرديده و به اندا زه مجاز اسپري گردد اثر گذار باشد . 
استفاده 
از اشعه ماورا بنفش استعمال از خاصيت گند زدايي اشعه ماورا بنفش يك عدد ديگر از منش هاي ضد عفوني نمودن تخم مرغ ها مي باشد كه امروزه وسايل و اسباب مورد نياز براي اين شيوه دراغلب مرغداري ها مهيا است كه انها مي توانند درزمينه ضد عفوني كردن تخم مرغ ها از انها با رعايت اصول توصيه گرديده به كارگيري كنند . 
شستشوي 
تخم مرغ ها برخي از ساخت كنندگان ترجيح مي دهند كه تخم مرغ هارا بشويند .در حالتي كه وسايل و تجهيزات لازم موجود باشد شستشو كردن مي تواند روش موثري در بهداشت تخم مرغ هاي جوجه كشي مي تواند محسوب شود . اما در حالتي كه ذرجه ي حرارت اب موضوع استعمال زير تر از عرصه سفارش شده رسد ويا تعداد اجرام ميكروبي جان دار يشتر از توان ضد عفوني كنندگي اب باشد مي تواند خود آب به تكثير دست اندركاران بيماري زا كمك كند . درجه ي حرات آب مصرفي مي بايست هميشه بيشتر از درجه حرارت تخم مرغ باشد . آب مورد استفاده نبايد دوباره بازگشت داده شده وبار دوم از ان به مراد ضدعفوني كردن به كارگيري شود در حالتي كه ازروش غوطه ور كردن به كار گيري مي شود مي بايست اب مصرفي به دفعات و بهطور منظم عوض گردد و بيشتر از 200 عدد تخم مرغ را در يك گالن اب حاوي مادهخي ضد عفوني پيشين از تعويض ان شستشو نشود . غوطه ور كردن تخم مرغ ها نبايد عمده از 3 دقيقه ارتفاع يكشد واين غوطه ور كردن به فيس كامل انجام پذيرد و قبل از اين‌كه در داخل برنامه خردسالان جايگاه منحصربه‌فرد نگهداريقزاز داده شوند به طور كامل كم آب گردند . براي به كار گيري از ابي كه مجددا رجوع و برگشت مي كند با يد از وسايلي كه تراز ماده ضد عفوني كننده رابه طور تروتميز تهيه مي كنند استفاده شود كه اين نوع شوينده ها بايد مجهز به سيستم ضد عفوني كننده نهائي با استفاده از محلول هايي كه مجدد رجوع داده نشداند باشد .(براي كاهش آلودگي) در موضوع شستشوي و ضد عفوني تخم مرغ ها امروزه اثاثيه و دستگاهاي موثري به بازار آمده كه مفيد بودن انها بستگي به روش استعمال وبه كار گيري نكات توصيه شده در اين زمينه دارااست . براي شستشوي تخم مرغ ها مي بايست صرفا از آبي‌رنگ كه داراي كيفيت بالايي ميباشد استفاده شود كه اندازه آهن موجود در آن كمتر از 2 نصيب در ميليون مي‌باشد . 
مواد 
ضدعفوني كننده: مواد 
ضد عفوني كننده مختلفي به وسيله كارخا خير جات سازنده ي اين گونه مواد ساخته شده ودر بازار با اسامي و ماركهاي گوناگون وجود دارند . ضدعفوني كننده هاي بر پا يه كلرين از گزاره مهم ترين اينهاست كه در مرحله گسترده براي ضد عفوني نموده وسايل وتخم مرغ ها قضيه استعمال قرار مي گيرند . 
نشان 
داده شده مي باشد كه تركيبات چهار تايي آمونيوم از جمله ضد عفوني كننده هايي ميباشند كه مي توانند در موضوع گندزدايي تخم مرغ ها قضيه استفاده قرار گيرند ودر كل دارنده مزاياي زير مي باشد : بي 
ضرر براي تخم مرغ هاي جوجه كشي داشتن 
دست‌كم باقي باقي مانده مواد سمي در روي تخم مرغ ها بي 
ضرروزيان براي افراد ووسايل داشتن 
بها مطلوب


برچسب: ماشين آلات توليد خوراك دام،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۱۵:۵۲ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :