ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

نقش تغذيه در موجودات زنده

آسموني : نقش تغذيه در موجودات زنده برهيچ كس پوشيده نيست . هر موجود جاندارداراي ويژگي دريافت انرژي از محيط محيط خويش و تغيير و تبديل و مصرف انرژي مي باشد . چگونگي دريافت انرژي ومواد مغذي مسئله نيازجهت مصرف انرژي و ادامه حيات زمينه علم تغذيه مي باشد، دانش تغذيه تركيبي ازدانش بيوشيمي و فيزيولوژي درجهت بررسي ويژگي هاي مواد خوراكي و چگونگي به كارگيري از آنها بوسيله دستگاه گوارش جانور زنده مي باشد . 

ماشين آلات توليد خوراك دام
تغذيه فرآيندي ميباشد كه درطي آن سلولهاي تن حيوان قابليت به كار گيري از مواد شيميايي زمينه نياز خويش را جهت انجام مناسب واكنش هاي متابوليكي و شيميايي براي رشد، نگهداري (Maintenance)، عمل و توليد دريافت مي نمايد . شناخت ارتباط ها بين مواد مو جود در غذا ها و نياز سلول هاي مو جود زنده قبل از استعمال عملي و غذا دادن، ضروري مي باشد . در ابتدا بررسي دانش تغذيه نياز به آشنايي كليه اين روابط از حيث بيوشيمي و فيزيولوژي داريم . 
بطور كلي مواد خوراكي، تشكيل دهنده خوراك هستند و طعام ماده اي است كه جان دار زنده حاذق به ميل كردن آن و آن‌گاه انجام مراحل هضم و جذب بر روي آن باشد . در اكثر وقت ها غذاها، كليه مواد شيميايي مو جود در خوراك جهت موجود زنده قابل به كارگيري نيستند و مقداري از آن از طريق دستگاه گوارش دفع مي گردد . در علوم دامي با توجه به انگيزه ما از رشد دام ها كه ايجاد منابع غذايي با كيفيت جهت انسان مي باشد و ديدگاه هاي اقتصادي نيز در آن حائز اهميت مي باشند . 

ضرورت آشنايي فرآيندهاي غذايي صريح مي باشد . در پرورش حيوانات اهلي قسمت اعظم هزينه توليد مربوط به هزينه تغذيه مي باشد كه در برخي از شاخه هاي دامپروري تا 80% از كل هزينه رويش دام را هزينه تغذيه مشتمل بر مي شود . بنابراين در شرايط متعارف مديريت تغذيه بالاترين اهميت اقتصادي را در رويش دام به خويش اختصاص مي دهد . 

what 
livestock and poultry3 طعام دام و طيور چيست؟ 
هدف ما در بخش دامپروري تكميل مواد مو جود در طعام جهت پاسخگويي دقيق به مجموع احتياجات غذايي تن دام مي باشد . امروزه علاوه بر خوراك هاي طبيعي جهت تكميل جيره هاي غذايي به آن‌ها مواد مصنوعي افزودني نظير ويتامين ها، نمك و اسيدهاي آمينه مصنوعي نيز بيشتر مي كنيم ولي هيچكس نميتواند اطمينان داشته باشد كه غذايي كاملاً مطابق با نياز حيوان تهيه نموده ميباشد بلكه عملكرد ما در جهت نزديك كردن هرچه بيشتر تركيب طعام به نياز دام مي باشد . ويزگي يك متخصص تغذيه موفق، آشنايي دقيق مواد خوراكي و اثرات متقابل بين مواد خوراكي و نيز آشنايي دقيق ساختار فيزيولوژيك و آناتوميك دستگاه گوارش دام ميباشد . 

پس از آشنايي مواد خوراكي و طرز پاسخ دام به ماده خوراكي، كارشناس تغذيه بايد قوي باشد غذايي با بدون نقص ترين تركيب و با دست‌كم هزينه جهت توليد باكيفيت و اقتصادي، تهيه نمايد . خط مش هاي تهيه خوراك و تنظيم جيره غذايي در ادامه دروس تغذيه قضيه بررسي قرار خواهند گرفت . مواد مغذي(Nutrients) تركيبات شيميايي آلي و معدني مي باشند كه حاصل از فعاليت هاي كاتابوليسم و آنابوليسم در موجودات زنده ميباشند و درصورتي كه موجودي حاذق به ايجاد آن در بدن خويش نباشد، جهت ادامه حيات نياز به دريافت آن ماده مغذي از طريق خوراك دارااست . از جمله مواد مغذي مي بضاعت از آب، كربوهيدرات ها، چربي ها، پروتئين ها، املاح معدني و ويتامين ها را نام برد .دردرس اصول تغذيه دام به بررسي كليه اين مواد مغذي خواهيم پرداخت . 

بطور كلي بخش زراعت با انگيزه توليد مواد خوراكي جهت مصرف مستقيم به وسيله آدم و مصرف به وسيله بخش دامپروري به فعاليت توليد كشاورزي مي پردازد . 

what 
livestock and poultry2 غذا دام و طيور چيست؟ 
بخش بيشتر غذا هاي مسئله استفاده در پرورش دام با منشا گياهي مي باشند . گياهان با به كار گيري از انرژي خورشيد و فتوسنتز قوي به ساختن مواد مغذي مورد نياز خود هستند و مواد مغذي توليد گرديده را در جهت ايجاد اندام هاي گياهي و به منظور توليد مانند جهت توليد دانه ها به كارگيري مي نمايند . اين مواد مغذي ذخيره گرديده دربافت هاي گياهي، مسئله به كارگيري دام قرارمي گيرد . معمولاً تراكم مواد مغذي جان دار در دانه بيش از مواد مغذي ذخيره شده در ساير اندام هاي گياهي مي باشد و دانه ها قيمت بيشتري در تغذيه دام دارا‌هستند . مواد مغذي دريافتي به وسيله دام ها جهت رفع نيازهاي رشد، نگهداري و توليد موضوع به كارگيري قرار مي گيرد . پروتئين ها نقش ساختماني و نقش تنظيمي و نقش كاتاليتيك را در بدن برعهده دارند و از اسيدهاي آمينه تشكيل شده اند كه برخي از اسيدهاي آمينه بوسيله بدن دام ها قابل سنتز نيستند و بايد از طريق خوراك وارد تن شوند (اسيدهاي آمينه ضروري) . 

what 
livestock and poultry1 طعام دام و طيور چيست؟ 
كربوهيدرات ها در تن نقش ذخيره انرژي شيميايي(گليكوژن) و نيز انتقال انرژي شيميايي در درون تن را برعهده دارا هستند . ليپيدها وظيفه ذخيره انرژي شيميايي جهت تن و نقش تنظيمي و نيز نقش در فراهم نمودن ويتامين هاي محلول در چربي دارند .معمولاً اكثر مواد خوراكي زمينه مصرف در دامپروري داراي منشاء گياهي ميباشند و بخش اندكي از منابع خوراكي از بقاياي جانوران و توليدها فرعي تغذيه بشر آماده ميگردند . اما در هر دو بخش تركيب مواد تشكيل دهنده خوراك ها يكسان مي باشد و به صورت زير قابل طبقه بندي مي‌باشند . اين دسته طبقه بندي در آشنايي دقيق انواع مواد شيميايي موجود در خوراك ها حائز اهميت مي باشد . 


برچسب: ماشين آلات توليد خوراك دام،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۳۹:۳۶ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :