ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

پاها و شكل قرارگرفتن آنها گاو ها

اها 
و شكل قرارگرفتن آن‌ها - 
پاهاي جلو پاهاي جلو مي بايست بي واسطه وبدون خميدگي به بدن وصل گرديده باشند و بيش از حد بلند يا اين كه كوتاه نباشند . همچنين فاصله دو پا،‌نشان دهنده پهنا سينه مي باشد . پهنا سينه ميانگين ويا بيش ازحد ميانگين درعمر اقتصادي حيوان وشيرواري گاو اثر دارد . 

پاهاي عقب خوب مي‌باشد بدانيد كه حالت دو مفصل خرگوشي گاو درشيرواري آن اثر دارااست . به طوري كه هرچه مفصل پاهاي عقب گاو دقيق خيس باشد،‌گاو شيروارتر هست . به علاوه پاهاي عقب گاو درمنظر پشتي بايستي بي واسطه و سواي انحراف به داخل بدن وصل باشند . به طوري كه بتوان مستطيلي را في مابين دو پاي عقب گاو رسم كرد . اگر دو مفصل پاهاي عقب گاو به هم نزديك و پاها و سم ها به بيرون گم راه باشند،‌كمترين ارزش را به آن گاو مي دهند . درحال حاضر آنكه پاها بايد فارغ از انحراف و مفصل هاي خرگوشي مي بايست با ران،‌ پاها و سم ها، موازي باشند . 
در‌صورتي‌كه پاهاي گاو را از پهلو نگاه فرماييد بايستي مفصل هاي خرگوشي پاهاي عقب داسي صورت باشند . اما مي بايست اعتنا كنيد كه گاهي ممكن مي باشد گاو به ادله انواع درلگن ويا عفونت،‌ سم ها و پاهاي خويش را به باطن كج نمايد . بدين ترتيب نبايد اين مسئله را با خميدگي داسي صورت پاهاي عقب غلط گرفت . 

ماشين آلات خوراك دام

6- 
ارتفاع پستان عقبي اين طول نشان دهنده گنجايش ساخت شير درگاو ميباشد . براي چك اين صفت كافي ميباشد مسافت زير فرج دام را تا محل اتصال پستان به بدن گاو مقدار بگيريد . هرچه اين مسافت كمتر باشد، بهتر است . 
7- 
عمق پستان عمق پستان يعني تحليل شرايط كف پستان (به غير از نوك آن) با مفصل خرگوشي پاهاي عقب . البته صحيح ميباشد كه هرچه پستان بزرگتر باشد،‌شير بيشتري را درخود جاي مي دهد،‌ولي يك پستان با عمق بيشتر(حجيم تر)زودتر به زخم و ورم پستان كثيف مي شود . 
براين اساس دربررسي اين صفت بايد به سن دام دقت كرد . به طوري كه هرچه سن دام فراتر رود، عمق پستان بخش اعظم مي شود . درتليسه ها مي بايست كف پستان نسبت به مفصل خرگوشي،‌حدود 3 انگشت(5 سانتي متر)بالاتر قرار گرفته باشد . 
8- 
نگه داراي پستان ها(ليگامان ها) نگه دارنده ها درحقيقت رباط هاي وسطي محفظه پستان ميباشند . اين رباط ها چنان درمنظره پشتي قرارگرفته اند كه به حيث مي آيد محيط پستان به دو نصيب تقسيم گرديده هست . رباط ها درحقيقت نگه داراي هاي حساس واوليه پستان ميباشند .همچنين ادله مهمي درنگه داشتن پستان درمحل حياتي خويش مي‌باشند . در صورتي‌كه حافظ پستان ضعيف باشد،‌پستان به وضعيت راحت و پاندولي درمي آيد . درنتيجه طول عمر اقتصادي گاو قليل مي شود . براين اساس هنگام خريد يك گاو شيري مي بايست اعتنا داشت كه درمنظره پشتي درحالي كه پستان پرازشير ميباشد ، اواسط پستان گاو ، خط وجود داشته باشد . همينطور اين خط و سوراخ بين پستاني،‌عميق و سراسر پستان را فراگير باشد . 
9- 
پهنا پستان هرچه عرض پستان گاو بيشتر باشد، دام اقتدار شيرواري بهتري دارد . همچنين طول قدمت اقتصادي آن نيز زياد مي باشد . براي چك اين صفت،‌درمحل اتصال پستان به تن وبرگشتگي موهاي دو طرف پستان، فاصله دو طرف پاهاي آن را اندازه گيري مي نمايند . اعتنا فرماييد كه هنگام محاسبه اين صفت نبايد گاو بدشكل ايستاده باشد وپاهاي عقب آن ازهم گشوده باشد . 
10- 
اندازه سرپستانك ها يك عدد ازمواردي كه بايد هنگام خريد گاو شيري زياد به آن توجه شود ،‌اندازه سرپستانك هاي گاو است . براي نظارت آنان بايد ارتفاع سرپستانك و حالت آنها را از جلو وعقب وپهلوي حيوان اندازه گيري كرد . يكسري وضعيت غير ارگانيك درپستانك وجود داردكه مي بايست به آنها اعتنا كرد . 
اين موقعيت ها عبارتند از: الف- پستانك ها نبايد به صورت پستانك هاي بز باشند وبه اصطلاح بزي نباشند . 
ب- پستانك هاي خيلي كلفت به درد شيردوشي نمي خورند . 
ج- شكاف پستانك ها نبايد بيش از حد ريز و يا گشاد باشند . 
ميزان مطلوب براي سرپستانك هاي جلو حدود 5 تا 6 سانتي متر وبراي رمز پستانك هاي عقب 4 تا 5 سانتي متر مي‌باشد . يعني بايستي رمز پستانك هاي جلو كمي بلندتر ازسرپستانك هاي عقب باشد . علاوه براندازه پستان ،‌ بايدتوجه داشت كه پستان هاي گاو شيري ورم كرده و گرم خيس از حد معمول نباشد . همينطور رنگ آن غير نرمال وزخمي نباشد . در شراي به گاو مشكوك هستيد،‌كمي از شير آن را دريك فنجان،‌ظرف يا پارچه سياه بدوشيد وبررسي كنيد تا مواد ريز خارجي و غيرعادي درآن چشم نشود . به اين روش،‌آزمايش فنجان سياه گفته مي شود . زيرا درپارچه يا ظرف سياه، دليل هاي ريز حاصل ازفعاليت باكتري ها و ميكروب ها به آساني چشم مي شوند . 
11- 
محل قرارگرفتن سرپستانك هاي جلو و عقب هنگام نظارت اين صفت مي بايست به شكل قرارگرفتن نوك پستانك ها و محل آن ها نسبت به محفظه پستان دقت كرد . اگر سرونوك پستان ها بيش از حد به نيز نزديك ويا ازهم به دور باشند،‌غير طبيعي است . 
براي تحليل محل قرارگرفتن سرپستانك ها مي بايست كل پستان گاو را به 4 نصيب تقسيم كنيم . به طوري كه نوك هرپستان مي بايست دروسط هريك از اين 4 نصيب قرارگرفته باشد . همينطور مسافت نوك پستان ها نسبت به نيز معادل ومتناسب باشد . 


برچسب: ماشين آلات توليد خوراك دام،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۱۲:۳۱ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :