ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

تاثير انتخاب پدر در پيشرفت ژنتيكي گاو

تاثير 
انتخاب بابا در ترقي ژنتيكي گاو طبق اظهارنظر متخصصان ترقي ژنتيكي در ايجاد و صفات ظاهري (تيپ) در كانادا معنا دار بوده و طبق آخري داده ها قابل دسترس متوسط ارتقاء ژنتيكي در پنج سال پيشين در گاوهاي هلشتاين 4 .5 كيلوگرم در شير و 0 .7 امتياز در شكل كلي تن در سال مي‌باشد . 
پيشرفت ژنتيكي به چهار استدلال بستگي داراست . 
افزايش تنوع ژنتيكي (تلقيج گاوهاي گله با اسپرم‌هاي گله‌هاي ديگر از همان نژاد) . 
كاهش 
فاصله نسل به وسيله تعيين دام‌هاي جوان‌تر به تيتر والدين نسل بعدافزايش دقت گزينش شدت انتخاب به معنا اندازه تعيين شايسته ترين حيوان‌ها به تيتر والدين ميباشد يعني چندين درصد از گله انتخاب شود كه در اين موضوع چهار رويه انتخاب وجود دارد: 1-انتخاب ماد‌رها تليسه‌هاي جايگزين در هر گله كه تنها سه درصد پيشرفت ژنتيكي در جمعيت را باعث مي شود يعني تعيين گاوهاي ماده‌اي كه از فرزندان آنها به عنوان تليسه‌هاي جايگزين در گله استفاده مي شود . اساسا گاوها در گله هاي زياد پرورش يافته و گوساله‌هاي به جهان آمده پس از تلقيح و آبستني وارد گله شيري ميشوند . 

ماشين آلات توليد خوراك دام

2-انتخاب گوساله‌هاي نر از ماد‌رها ممتاز براي برنامه تلقيح تصنعي و مصنوعي كه بيست و هفت درصد پيشرفت ژنتيكي را سبب ميگردد به طوري كه پسران اين گاوها در پايان، حدود هزار يا اين كه هزاران دختر در گله خواهند داشت . 
3-انتخاب تليسه‌هاي جايگزين از پدران ممتاز كه بيست ونه درصد پيشرفت ژنتيكي را به يار خواهد داشت . 
4-انتخاب گوساله‌هاي نر از پدران ممتاز به تيتر پدران آينده كه مهمترين شيوه گزينش با چهل و يك درصد پيشرفت ژنتيكي است . 
اين درصدها صراحتا اهميت انتخاب پدران و مادر‌ها ممتاز براي برنامه‌هاي اصلاحي را نشان مي‌دهد . بنابراين در يك نگاه اجمالي به تحليل ژنتيكي پروتئين شير گاو نر پر اسم و رسم استاربوك ، تأثير ظريف گزينش پدران گاوهاي نر آينده مشخص و معلوم مي‌گردد . تمام فرزندان اين گاو نر قسمتي از بهترين‌ها مي باشند . استارت مور رودولف و همه فرزندان رودولف در كانادا هر ساله آزمايش مي شوند . 
استاربوك بيست سال پيش متولد شده و EBV (ارزش ارثي: مقدار بها ژنتيكي كه يك گاو به فرزندان خويش انتقال مي‌دهد) پروتئين شير +10كيلو گرم به طور هميشگي داشته البته اين عدد بر مبنا بها ژنتيكي روز جاري حساب و كتاب گرديده مي باشد در صورتي كه اين گاو نر در سال 1984 رده اوليه را به خويش اختصاص داده بود به عنوان پدر گاوهاي نر كانادا موضوع استعمال قرار گرفت و فرزنان حاصل از تلقيح تصنعي و مصنوعي در ميان سال‌هاي هشتاد و پنج تا نود متولد شدند از تعداد دويست فرزند موجود آن همگي اثبات كردند كه متوسط -4 كيلوگرم براي پروتئين و -29 براي ساخت عمر دارا هستند اين قضيه ممكن مي باشد خيره كننده به نظر رسد كه گاو نري مثل استاربوك داراي فرزنداني هست كه متوسط ذيل صفر(منفي) دارا هستند اين پديده ميتواند دو علت داشته باشد: 1-پتانسيل 
ژنتيكي فرزندان استاربوك و مادران 2- كل ارتقا ژنتيكي پروتئين شير در نيمه سال 1980 نزديك به 40 كيلوگرم بوده اصلي اسن مي باشد كه از نظر اصلاحي پيشرفت چهره گرفته به طوريكه پسران برتر استاربوك خصوصا آيراستار +57 كيلوگرم EBV پروتئين داشته كه از بابا خود47 كيلوگرم عمده ميباشد . برحسب تصادف آيراستار برگزيدگان فرزند استاربوك مي باشد و دو‌مين فرزند استاربوك، هانوفرهيل لئوتنات با +54 كيلوگرم EBV پروتئين است كه در سال 1989 متولد گرديده مي‌باشد . 
بقيه فرزندان استاربوك EBV پروتئين +31 و پايينتر داشتند كه پاياني بار در سال 1999 آزمايش شدند . در سال1999 براي اولين بار ثابت شد كه از آيراستار بيش از حد به تيتر بابا گاورهاي نر جهان استفاده شده ميباشد . تنها در كانادا160 فرزند داشته كه بين سال‌هاي نود تا نود و چهار متولد شده‌اند واين فرزندان داراي ميانگين سي كيلوگرم افزايش پروتئين و ششصد و هشتاد و پنج پوند براي سوددهي طول عمر داشتند . دامنه تغييرات پروتئين از -7 تا +27 كه اختصاصي رودولف ميباشد متغير هست . بر پايه محاسبه اخير رودلف 15 كيلوگرم افزايش پروتئين و579 پوند سوددهي طول عمر دارااست . حتي اكثر از آيراستارمعروف كه بابا گاوهاي نر جهان مي باشد . ساخت آيراستار از استاربوك اهميت به كارگيري از بهترين پدران ممتاز براي توليد نسل آينده گاوهاي نر را نشان مي دهد اين زمينه در خصوص آيراستار و پسرش رودولف هم درست گو ميباشد . 
رودولف نزديك به 200 پسر را كه در ميان سال‌هاي نود و شش تا نود و هشت متولد شدند را پايين تست داراست در صورتي‌كه چه عمده آن‌ها هنوز ثبت نشده‌اند ولي پدر و مادر آنها دربين سي و سه تا نود و دو كيلوگرم و به طور متوسط شصت و سه كيلوگرم بازدهي پروتئين داشتند . مهمترين شاخصه اين گاورهاي نر جوان، داشتن ما‌درها ممتاز در كانادا و آمريكا مي باشد . 
بر 
شالوده تجربيات قبلي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه اين گاوها از سال دو هزار ويك به سپس تصويب مي گردند فرزندان گزينش شده آنها دستكم پانزده تا بيست كيلوگرم پروتئين و ششصد پوند سوددهي ارتفاع قدمت فراتر از رودولف خواهند داشت . 
قيمت ژنتيكي براي ابلاغ واحد سنجش و شاخص هاي گاو نر هر سال ارتقاء مي يابد به طوري كه بيشترين و كمترين دما ميزان براي گاوهاي نر هلشتاين ممتار نزديك به يكصد براي پروتئين و دو هزار و سيصد براي سوددهي ارتفاع قدمت مي باشد در صورتي‌كه تعيين درست و هوشمندانه باشد با برنامه‌تلقيح تصنعي در سطح مزرعه به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش ژنتيكي در صفات اقتصادي مهم به وسيله افزايش وارياس ژنتيكي خواهيد داشت درصورتي كه چه ترقي ژنتيكي ذيل تأثير ارتقاء تنوع ژنتيكي، كاهش فاصله نسل و توجه بالاي تعيين مي باشد . شدت گزينش بالا مهم ترين استدلال آن به شمار ميايد . متوليان برنامه تلقيح تصنعي بايستي براي استعمال از حداكثر پتانسيل ژنتيكي پدرها، همت خويش را انجام دهند و به طور همزمان رشد دهندگان هم از پدران برنا ممناز در گله‌هاي خود براي پي بردن به هدف‌هاي پرورش استفاده نمايند . 


برچسب: ماشين آلات توليد خوراك دام،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۰۶:۵۶ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :