ماكيان البرز ماكيان البرز .

ماكيان البرز

مزايا و معايب سيلاژ يونجه در خوراك دام

مزايا 
و معايب سيلاژ يونجه در خوراك دام سيلاژ 
يونجه چيست؟ آيا با مزايا و معايب آن در غذا دام آشنا هستيد؟ قيمت غذايي و بها اين مال در مقايسه با سيلوي ذرت و يونجه خشك به چه شكل است؟ 
ملكه گياهان علوفه اي، Medicago sativa يا اين كه يونجه محصولي مي‌باشد كه در بيشتر بخش ها عالم كشت مي گردد . بر پايه آزمايشات صورت گرفته حدود 26 الي 54 درصد اندازه قيمت غذايي و ماده خشك يونجه از بازه زماني برداشت تا مصرف تغيير مي نمايد . 
پرس پلت
خودداري 
از افت ماده كم آب يونجه سيلاژ كردن يكي از راههاي دوري از افت ماده هست . ذخيره و محافظت به اين راه طبق ساخت نمودن شرايطي بي هوازي در pH چهره مي‌گيرد كه حاصل آن فرآيند هاي بيوشيميايي، ميكروبيولوژيكي و تخمير بي هوازي است . ظرفيت بافري علوفه و قابليت و امكان مصرف مواد تخمير شونده ميزان تخمير را تعيين مي كند . 

سيلاژ 
يونجه در جيره گاوهاي شيري والادارس و همياران (2000) در تحقيق خويش بر روي گاوهاي شيري نشان دادند تمام علوفه جيره مي تواند از سيلاژ يونجه تامين گردد . نسبت ادغام 35 درصد سيلاژ يونجه و 65 درصد كنسانتره بيشترين ميزان ساخت شير، لاكتوز، پروتئين و ماده جامد شير را نشان اعطا كرد . 

همينطور 
كراس و كامپ (2003) در تحقيقي نشان دادند مصرف سيلاژ يونجه در گاوهاي شيري بر چربي و پروتئين شير تاثير مثبت دارد 
نسبت 
پروتئين سيلاژ يونجه و سيلاژ ذرت پروتئين خام سيلاژ يونجه و علوفه خشك يونجه 13 الي 19 .2 درصد ميباشد . اين در حالي مي باشد كه سيلاژ علوفه ذرت 8 .8 درصد پروتئين دارد . يونجه چه به صورت خشك و چه به چهره سيلاژ شده نسبتاً 25 درصد جيره گاوهاي شيري را شامل مي شود . روز جاري در ايالات متحده مصرف يونجه در جيره هاي غذايي به صورت تركيب و با دستگاه فيدر ميباشد و از شكل خشك آن استفاده نمي شود . 

صرفه 
جويي در حامل هاي انرژي با مصرف سيلاژ يونجه چندين 
عمليات حتمي در سطح برداشت يونجه كم آب صروت مي گيرد كه عبارتنداز: 
چيدن 
و ريختن دستگاه بر روي زمين، رديف كردن يونجه هاي چيده شده، پايين و رو كردن يونجه هاي رديف گرديده و در نهايت پرس و بسته بندي كردن آنها 
معين هست كه انجام اين عمليات انرژي زيادي مي طلبد و بازه زماني حدود 7 تا 10 روز طول مي كشد . با يك محاسبه راز انگشتي مشخص و معلوم ميباشد كه در يك سال زراعي زمين كشاورزي حدود 30 تا 40 روز سواي آبياري مي ماند و اين خويش سبب ساز كاهش عملكرد مي گردد . 

بحث حامل هاي انرژي در ايران در توليد علوفه خشك به طور كامل نمايان و ارزش يونجه كم آب را زير تاثير قرار داده و ميزان متعددي بالا مي برد . 

در عمليات چيدن يونجه به مراد توليد سيلاژ شاهد موردها ذكر شده نيستيم و نظير ساخت سيلاژ ذرت، يونجه پس از چاپرشدن با كاميون يا اين كه تريلر حمل شده و زمين از روز آن گاه قابل آبياري ميباشد . 

در اين خط مش انرژي كمتري به مراد برداشت ضروري مي باشد و اين خود سبب كاهش هزينه ها مي گردد و تعداد چين يونجه هم ارتقاء خواهد يافت . 

مزيت ديگر برداشت يونجه جهت سيلاژ پرهيز از ريزش برگ هاي يونجه مي باشد كه در رويكرد كم آب كردن حدود 2 تا 10 درصد از ميان مي رود . 

پروتئين 
سيلاژ يونجه سيلاژ كردن موجب ارتقا پروتئين يونجه به نسبت خشك آن مي شود . اين فرمان موجب مي شود قيمت تمام شده سيلاژ يونجه به نسبت ديگر منابع پروتئيني كاهش يابد . 

از پاراگراف مزيت هاي سيلاژ يونجه تاثير مثبت آن در افزايش اشتهاي حيوان مي باشد كه خصوصا در گاوهاي شيري از همان روزهاي اول به كار گيري مشهود مي‌باشد . 

مزاياي 
سيلاژ ذرت گونه برداشت و نحوه انبار كردن علوفه بر قيمت غذايي مواد خشبي تاثير گذار است . علوفه هايي كه به منظور كم آب شدن چيده مي شوند در اثر بي تفاوتي در مقابل فروغ آفتاب سفيد شده و شبنم و باران موجب از في مابين رفتن منتخب از كربوهيدرات ها ي محلول و نيتروژن مي شود . همينطور بخش زيادي از برگها در حمل و نقل از ميان مي رود . 

به طور كلي ضايعات ماده خشك در رويه كم آب كردن تصنعي در حدود 6 درصد و در رويكرد كم آب كردن و بسته بندي در مزرعه حدود 33 درصد مي باشد در حالي كه در رويه سيلاژ ضايعات كاهش مي يابند . 

محصول ها سيلو گرديده مضاعف خوش خوراك بوده و خيلي خوب مورد مصرف قرار مي گيرند و تاثير مثبت متعددي خصوصا در حيوان‌ها لبريز ايجاد دارا هستند . 

توليد 
سيلاژ يونجه پروتئين سيلاژ يونجه دوچندان بوده و تفاوت كاتيون – آنيون آن بالا مي باشد . درصد كربوهيدرات محلول آن تحت هست كه اين خويش از ذيل وارد شدن سرعت بالا PH ممانعت مي كند . فلذا در ايجاد اين فرآورده مي بايست از طريق تهيه، مزايا و معايب و راهبرد هاي بلند مدت آن اطلاع داشت . 

ايجاد سيلاژ يونجه حامي قادر علمي مي طلبد و مي بايست مكانيزاسيون متناسب با اين عمليات به كار برده شود . با كمال روشن بختي اين مجموعه در حال حاضر غالب به ايجاد كيفيت خوب ترين و بهترين مدل سيلاژ يونجه بسته بندي شده گرديده هست . 

با سيلو كردن مي بضاعت يونجه را به يك متاع پروتئين بالا تبديل كرد . اما بايد توجه داشت توليد سيلاژ يونجه با كيفيت مرغوب در مقايسه به سيلو كردن ذرت علوفه اي فراوان خلل خيس مي باشد . مورد با اهميت در ساخت سيلاژ يونجه مشاجره پروتئين ميباشد كه اگر به خير انجام نشود، پروتئين تجزيه خواهد شد . 
برچسب: پرس پلت،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۴۶:۵۴ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :